Phúc Đống tự Hậu phật

TNVNPF-VB-006

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
維新十年三月二十四日 • 1916
Description
Nội dung ghi việc bà Đào Thị Dược, hiệu Diệu Kính cùng với người bản tộc là Nguyễn Văn Tiến đã tự nguyện cúng 60 đồng bạc vào chùa để lo việc Hậu Phật cùng với chồng và gia tiên nội ngoại được phối hưởng mong vãng sinh cõi tịnh độ. Nhân đó nhà chùa cho lập bi ghi công lưu truyền mãi mãi. Có ghi danh sách tên, huý hiệu, ngày giỗ những người được Hậu phật.
Notes
1 mặt; 14 hàng chữ; Thạch khắc. Hoa văn Rồng chầu mặt nguyệt cách điệu.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio