Phúc Đống tự bi kí

TNVNPF-VB-003

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
龍飛成泰拾四年歲次任寅仲秋吉日 • 1902
Description
Văn bia Hậu phật với nội dung đan xen giữa tư tưởng Phật giáo và tín ngưỡng văn hoá làng xã nông thôn Việt Nam vùng đồng bằng Bắc bộ. Bia ghi lại lịch sử trùng tu chùa và lệ bầu Hậu kị. Vì vào năm 1901 chùa cũ hoang phế, không có sư trụ trì. Do đó chức sắc trong xã cùng nhau bàn bạc thỉnh mời sư thầy tự là Thanh Toàn ở chùa Linh Quang về làm trụ trì chùa Phúc Đống. Sau đó là kêu gọi những người hảo tâm trong toàn ấp cùng những thiện nam tín nữ trong tỉnh huyện khuyên góp tiền của mua ngói, gỗ lim, để trùng tu lại chùa cũ khang trang hơn. Vì tổn phí cho việc xây dựng chùa khá tốn kém, trong xã có bà Đặng Thị Sum sẵn lòng hảo tâm bỏ ra 100 đồng bạc để trợ giúp cho việc xây dựng chùa. Do đó bản xã đồng lòng bầu bà làm Hậu kị tại chùa. Sau khi bà mất, hàng năm bản xã và nhà chùa có trách nhiệm cúng giỗ theo lệ ghi trong bia.
Notes
Thạch khắc, chữ Hán và Nôm. Hoa văn Rồng chầu mặt nguyệt cách điệu, 16 hàng chữ
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio