Phúc Đống tự hậu bi

TNVNPF-VB-002

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
啓定四年正月弍拾日 • 1888
Description
Nội dung ghi việc tín chủ Đào Văn Liễn và vợ là Lê Thị Cắm người xã Khúc Thuỷ, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông đã tự nguyện cúng tiền, ruộng gửi giỗ cho nhạc phụ, nhạc mẫu và tứ thân được phối hưởng vào những dịp tế lễ trong chùa để mong được vãng sinh nơi tịnh độ. Lại cúng thêm 80 đồng bạc và 1 mẫu ruộng để nhà chùa lo việc cúng giỗ hàng năm. Vào những ngày chính giỗ nhà chùa chuẩn bị cỗ chay đặt tại trước bia hành lễ. Phần sau có ghi tên, tự hiệu, ngày giỗ và những người được phối hưởng.
Notes
Không hoa văn, 14 hàng chữ
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio