Cuốn thư

TNVNPF-CT-004

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Diềm cuốn thư được trang trí dây leo hoa mai, phía trên là bông hoa cúc, phía dưới là hình hổ phù. Hai cánh cuốn thư được trang trí chữ vạn cách điệu, hai ống cuốn thư cắm kiếm và bút. Giữa cuốn thư được khắc chữ Hán theo lối hành thảo. Nội dung gồm 4 chữ Hán Tối linh thánh điện 最靈聖殿.
Notes
Điện mẫu 殿母 – Chính điện. [Kn.]. 1 bức ; 200 x 70 cm. Khắc gỗ, chữ Hán, trạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
16/04/2012
hosted by ibiblio