Cuốn thư

TNVNPF-CT-002

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Diềm cuốn thư được trang trí dây leo hoa đào, phía trên là bông hoa cúc, phía dưới là một con dơi ngậm thởi bạc. Hai cánh cuốn thư được trang trí hoa tranh cách điệu, giữa cuốn thư được khắc chữ Hán theo lối thảo thư. Nội dung là một bài kệ trích trong kinh Hoa Nghiêm.
Notes
Tam Bảo 三寶 – Hậu cung chính giữa., [Kn.]. 1 bức ; 100 x 45 cm. Khắc gỗ, chữ Hán, trạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
16/04/2012
hosted by ibiblio