Cuốn thư

TNVNPF-CT-001

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Diềm cuốn thư được trang trí dây leo hoa cúc, hai cánh cuốn thư được trang trí địa lan, giữa cuốn thư được khắc chữ Hán theo lối thảo thư. Nội dung là một bài kệ trích trong kinh Hoa Nghiêm.
Notes
Tam Bảo 三寶 – Hậu cung bên phải., [Kn.]. 1 bức ; 115 x 55 cm. Khắc gỗ, chữ Hán, trạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
16/04/2012
hosted by ibiblio