Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-018

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại Đài Quan âm bên trái nhà Tam bảo. Chữ Hán Nôm đắp nổi trên hai cột tròn, sơn màu đen.
Notes
Đài Quan âm ., [Kn.]. 1 đôi ; 220 x 25 cm; Mỗi câu 10 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
2012-04-19
hosted by ibiblio