Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-017

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại – Gian hậu cung Điện mẫu. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, chúc mai; nên trang trí chữ vạn cách điệu, nghê; Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 萬劫顯神功巍峩標正氣 林泉揚聖德凜烈表英聲 Vạn kiếp hiển thần công nguy nga tiêu chính khí Lâm tuyền dương thánh đức lẫm liệt biểu anh thanh
Notes
Điện mẫu 殿母 Gian chính điện., [Kn.]. 1 đôi ; 320 x 41 cm; Mỗi câu 10 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio