Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-016

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại – Gian chính điện- Điện mẫu. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc, mai; nên trang trí chữ vạn cách điệu, nghê; Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 嵯峨梵宇築依象嶺廣前功 濟度慈航景仰崇山瞻懿範 Tha nga phạn vũ trúc y tượng lĩnh quảng tiền công Tế độ từ hàng cảnh ngưỡng sùng sơn chiêm ý phạm
Notes
Điện mẫu 殿母 Gian chính điện., [Kn.]. 1 đôi ; 320 x 41 cm; Mỗi câu 11 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio