Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-003

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện trên hai cột phía trước toà Tam bảo, mặt hướng tiền, Chữ Hán Nôm đắp nổi trên nền vữa. Bốn bên viền có đắp phào vuông vắn. Nội dung thể hiện sự linh thiêng cũng như tính trường tồn của uần thể di tích. 曲水流傳今古稱名同歲月 佛光無量莊嚴普照盡三天 Khúc Thuỷ lưu truyền kim cổ xứng danh đồng tuế nguyệt Phật quang vô lượng trang nghiêm phổ chiếu tận tam thiên
Notes
Tam bảo 三寶 – Hai trụ trước hiên, bức hướng tiền. Mỗi câu 11 chữ. Đắp nổi trên nền vữa.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio