Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-001

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện bên ngoài Tam quan được đắp nổi bằng chất liệu xi măng đơn giản, không có hoa văn. Nội dung mang tính giáo huấn đối với khách thập phương cũng như những người tâm đã quy vào tịnh viện nhất tâm niệm Di đà, trì Bát nhã thì tâm hồn sẽ trở nên thanh tịnh. 客到禪關每念弥陀塵慮靜 人歸淨院心持般若夢魂清 Khách đáo thiền quan, mỗi niệm Di đà trần lự tĩnh Nhân uy tịnh viện, tâm trì Bát nhã mộng hồn thanh
Notes
Tam quan 三關 – Bên phải mặt ngoài. Mỗi câu 11 chữ.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio