周易國音歌

Chu dịch quốc âm ca (q.01)

NLVNPF-0740-02

R.2021

Creator
鄧泰滂, 武欽憐

Đặng Thái Bàng, Vũ Khâm Lân

Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
[s.n.]
Place
昇隆 • Thăng Long
Date
嘉隆乙亥 • 1815
Description
“Quốc sử tổng tài triều Cảnh Hưng đề năm Cảnh Hưng thứ 18 (1757) có đoạn viêt: '..Đăng ông húy Thái Bàng 泰滂 ngừoi xã Uy Viễn huyện Nghi Xuân, 20 tuổi đỗ hương tiế, 22 đỗ khoa Hoành từ, làm Tri huyện Giáp Sơn, có thành tích, thăng Hộ bộ viên ngoại lang, sau thăng Thiêm công phiên thị nội, hỗ giá Đông Dương... Mùa thứ năm Tân Hợi thăng Sơn Nam Hình hiến phó sứ, được 6 năm thì về nghỉ. Từ đó 18 năm lien không đặt chân đến chon thị thành, ở quê nhà chuyên nghiên cứu điển tịch. Bèn lấy 64 quái hòa thoán tượng (tức sách Chu Dịch) dịch thành quốc âm, đặt tên Chu dịch quốc âm ca quyết 周易國音歌訣, muốn công bố với đời... Nước ta ngàu trước Phùng tiên sinh (tức Phùng Khắc Khoan) đã có sách diễn nghĩa Chu Dịch lưu hành ở đời, nhưng nay sách của họ Phùng không còn, mà sách của Đặng ông lại xuất hiện tiếp sau, há chẳng phải là cái may cho người học Dịch hay sao!' Tựa của Phạm Quý Thích đại ý nói: việc diễn nghĩa Chu dịch không phải bắt đầu từ Đặng ông (Thái Bàng), xưa đã có diễn nghĩa của Phùng Tử Nghị Trai (tức Phùng Khắc Khoan). Nhưng sách của họ Phùng không còn truyền, vậy thì sách này tuy xuất từ Đặng ông mà làm cho nó được lưu hành chính là do Ngô hầu vậy." (Thọ, pp. 70-71).
Notes
-
Language
Hán-Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
28 x 18cm
Pages
92
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
28/04/2009
hosted by ibiblio