辰文雜編

Thời văn tạp biên

NLVNPF-0491

R.1925

Creator
Anonymous
Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
[s.n.]
Place
[S.l.]
Date
[n.d.]
Description
“Sách vốn không có tên, tên này là lấy bài ở tờ đầu tiên. Sách gồm 5 phần: 1. Phần 1: Thời văn tạp biên [辰文雜編]: gồm một số văn tế, thơ văn mừng tặng, văn bia như: Liên Bạt thôn hạ Ninh Bình hộ đốc Bùi công mông đối tặng văn, Ninh Bình phủ huyện hạ Niết đài Nguyễn mông phong tặng văn, Ninh Bình biền binh hạ phủ đài mông phong tặng, Biền sinh hạ khâm binh mông tiễn tặng, Ninh Bình biền sinh hạ Niết sứ Nguyễn mông phong tặng, Tỉnh ngộ hạ Tuần phủ Lê mông phong tặng, Đồng tỉnh cai phó tổng hạ phủ viện Lê mông phong tặng, Đồng tỉnh cai phó tổng hạ Niết đài mông phong tặng, Hưng Hoá tỉnh phủ huyện hạ Niết sứ Nguyễn mông phong tặng, Môn sinh Thị giảng Phạm Thận Duật hạ, Phạm thị từ đường thành tế văn, Trùng tu tự đường tế văn, Kim Sơn hương đạo ký đàn minh, Thanh Thọ tự bi ký, Môn sinh tế Phạm tiên sinh văn, Chúng tử khấp thân mẫu văn, Chúng tôn khấp tổ mẫu văn, Khấp nhạc mẫu văn, Chư tử khấp mẫu văn. 2. Phần 2: Ngạc Đình Nguyễn tiên sinh thi thảo (Nguyên văn: “Tiên sinh đỗ Tiến sĩ năm Giáp Thìn”, chi tiết này không chính xác. Ngạc Đình là hiệu của Phạm Quang Xán, đỗ cử nhân năm Thành Thái Canh Tí, 1900; không đỗ Tiến sĩ. Khoa bảng lục triều Nguyễn về khoa Giáp Thìn, 1904, không có người nào họ Phạm hoặc người làng Đông Ngạc): Lục đại phu, Đổng giang độ, Hàn lại bộ, Hà châu, Ngư hoả, Thu vân tự la, Đề Hàn Tín đăng đàn đồ, Tử Lộ vấn tân, Nhiễm Hữu thỉnh lật, Vọng nguyệt ca, Tản Viên sơn, Ngọc Nhĩ Hà, Trung nguyên hỉ trình, Trùng cứu, Ngẫu vịnh v. v. . . 3. Phần 3: Thiên Nam động chủ đề Long Quang động (Ngự bút của vua Lê Thánh Tông đề ở động Long Quang tỉnh Thanh Hoá), U Dương động chủ đề (ngự bút đề năm Cảnh Thống 1), Lê Thái Tổ đề bia ở xã Hào Tráng, Đà Giang châu thác cố sơn cự thạch. Một số ngự bút của vua Nguyễn: Ngự chế giá hạnh (năm Tự Đức), Lý trình, Tặng Vị Xuyên tuần phủ Trần Hy Tăng, Thiên mã tự thiên lai. Sau đó là phần phụ: một số bài thơ ứng chế, phụng hoạ: Thanh minh hiểu phàm v.v… 4. Phần 4: Từ miếu liên (câu đối ở đền miếu). Câu đối ở một số đền như: Đổng Thiên Vương từ, Lê Phụng Hiểu tướng quân từ, Độc Cước thần từ, Chử Đồng Tử thần từ, An Dương Vương thần từ, Lý Đế từ ... 5. Phần 5: các câu đối viếng Lễ bộ thượng thư hưu trí Khuê Nhạc Phan đại nhân của Đặng Văn Hoà, Phạm Gia Chuyên, Nguyễn Văn Siêu, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Quý Tân, Bạch Đông Ôn, Mai Anh Tuấn, Lý Văn Phức, Hoàng Tế Mỹ ...” (Tho, pp. 382-384).
Notes
-
Language
Hán script/ Hán
Type
Văn bản/ Text
Size
25 x 15cm
Pages
78
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Handwritten text/ Viết tay
Imaging date
06/07/2009
hosted by ibiblio