春香詩集

Xuân Hương thi tập

NLVNPF-0061

R.1931

Creator
Anonymous
Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
福文堂藏板 • Phúc Văn Đường tàng bản
Place
[S.l.]
Date
保大庚午年新刊 • 1930
Description
"Tờ đầu bị rách, chỉ còn thấy tên bài 'Thơ hỏi nguyệt,' không còn nguyên văn. Tiếp sau là các bài: Thơ vịnh chùa Quán sứ (nói lái), Thơ vịnh chàng Tổng Cóc, Thơ dâng quả mít, Thơ hỏi nguyệt (bài thứ hai), Thơ qua am …, Thơ Đánh đu, Thơ…ăn trầu cau, Thơ cho ông Chiêu Hổ, Thơ vịnh người thụ nam, Thơ vịnh đi tu vô phát, Thơ tự tình, Thơ đề Tranh Tố nữ, Vịnh cái ốc nhồi, Thơ vịnh quan quan, Thơ vịnh hoà thượng bị ong đốt, Thơ vịnh núi Ba Đèo, Thơ khóc ông phủ Vĩnh Tường, Thơ vịnh bình than, Thơ đề núi Lã Vọng, Thơ vịnh tích Hằng Nga, Thơ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, Thơ kêu cô hàng sách, Thơ nhàn, Thơ đi lấy chồng khác, Thơ chở thuyền chơi trăng v.v…Cả tập khoảng 60 bài được nhà in sách coi là thơ của Hồ Xuân Hương. Nhưng sách không có tựa bạt thuyết minh xuất xứ, cách thức sưu tầm v.v…Ngay chính tên sách cũng chỉ đề là 'Xuân Hương thi tập,' chứ không đề rõ là 'Hồ Xuân Hương.' Trong tập lại thấy lẫn cả bài Yên Đổ tam nguyên tự trào (?). Như vậy vấn đề văn bản thơ Hồ Xuân Hương rất phức tạp, mà văn bản của cuốn này cũng cần phải qua đối chiếu khảo sát , tạm thời chưa thể xác định Hồ Xuân Hương có phải là tác giả của cả tập hay của những bài nào.” (Thọ, p. 479).
Notes
Sách tờ 1, 2, 19, 20, 21 rách nhiều, riêng tờ 3 mất nửa tờ.
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
19 x 13cm
Pages
21
Condition
Nát/ Heavily Damaged
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
29/02/2008
hosted by ibiblio