雲僊古跡新傳

Vân Tiên cổ tích tân truyện

NLVNPF-0059

R.403

Creator
阮廷炤

Nguyễn Đình Chiểu

Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
柳文堂藏板 • Liễu Văn Đường tàng bản
Place
[S.l.]
Date
啓定元年秋新刊 • 1916
Description
"Lục Vân Tiên là con nhà nghèo nhưng thông minh, học giỏi. Lần trên đường về Kinh đô dự thi, Vân Tiên thấy Nguyệt Nga bị bọn côn đồ giở trò cướp bóc, bèn ra tay cứu. Nguyệt Nga cảm phục, tưởng nhớ Vân Tiên, đắp tượng chàng và ngày đêm mong nhớ. Vân Tiên đến trường thi thì được tin mẹ mất, chàng phải trở về quê chịu tang. Trên đường về, thương khóc mẹ đến nỗi bị mù cả đôi mắt. Vân Tiên đến nhà vợ chưa cưới là Võ Thể Loan thì bị từ chối và bị nhốt vào hang đá. Vân Tiên được Tiên Ông cho thuốc làm sáng mắt và cứu ra khỏi hang. Cũng thời gian này, Nguyệt Nga bị bắt đi cống, nàng nhảy xuống sông tự vẫn thì được Phật Bà Quan Âm cứu. Vân Tiên mãn tang mẹ, thi đỗ Trạng nguyên, đánh dẹp được rợ Phiên, gặp lại Nguyệt Nga và kết duyên vợ chồng." (Thọ, pp. 464-465).
Notes
-
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
19 x 13cm
Pages
53
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
15/02/2008
hosted by ibiblio