御製古金體格詩法集

Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.03)

NLVNPF-0369-03

R.1598

Creator
阮伯儀, 阮久長, 武范啓

Nguyễn Bá Nghi, Nguyễn Cửu Trường, Vũ Phạm Khải

Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
[s.n.]
Place
順化 • Thuận Hoá
Date
紹治七年九月初九日題 • 1847
Description
"Loại sách in ván gỗ do triều đình khắc in để ban phát. Đầu sách có từ bìa in dầu son, trang trí hình rồng, mặt sau có hai con dấu 1 nổi 1 chìm. Đầu sách có từ tâu của Nội các, đứng tên Nguyễn Bá Nghi, Tôn Thế Cáp, Nguyễn Cửu Trường, Vũ Phạm Khải, để ngày 9 tháng 9 năm Thiệu Trị (1847). Cách dòng sau có chữ Khả là chữ vua phê cho khắc in. Từ tâu đầu sách đại ý nói việc giáo dục bang thơ đã có lâu đời, căn cứ vào tình cảm mà phát ra thành thanh (điệu), vậy môn thi học có phải là dễ đâu! Nay hoàng đế bệ hạ những lúc ghanh nhàn ở chốn thư lâu làm thợ để vịnh... biên tập lại tất cả 157 chương, chia làm 3 quyển và 1 Mục lục, vâng mênh cho đặt tên là 'Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập.' Nay đã làm xong, xin được khắc in để cho người trong nước những ai được đọc đều thấy lời thơ đẹp như ngọc tốt Lương Son... Ngoài 4 vị có chức danh kê trên còn nhiều người khác làm công việc khảo hiệu, viết chữ, khắc in đều kê tên sau tờ tâu đó. Cả 3 quyển Tổng mục chỉ kê tên các bài thơ còn chính văn để ở các quyển sau." (Thọ, pp. 273-274).
Notes
-
Language
Hán script/ Hán
Type
Văn bản/ Text
Size
25 x 16cm
Pages
43
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
11/05/2009
hosted by ibiblio