玉喬黎新傳

Ngọc Kiều Lê tân truyện

NLVNPF-0035

R.2256

Creator
永湖參知李公撰

Vĩnh Hồ tham tri Lý công soạn

Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
盛文號藏板 • Thịnh Văn Hiệu tàng bản
Place
[河内] • [Hà Nội]
Date
同慶戊子孟秋新刊 • 1888
Description
"Nội dung: Truyện thơ Nôm thể 6 - 8 kể lại mối tình chung thuỷ của đôi trai tài gái sắc là Tô Hữu Bạch và Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là con gái Bạch Thái Huyền, có nhan sắc, giỏi thơ phú. Quan Ngự sử Dương Đình Chiếu muốn dạm hỏi cho con trai mình, nhưng bị Hồng Ngọc từ chối. Dương Đình Chiếu đã lập mưu cử cha Hồng Ngọc đi sứ. Bạch Thái Huyền phải gửi con cho một người bạn là Ngô Khuê. Thời gian này Hồng Ngọc đổi tên là Vô Kiều. Một lần đi chùa, Vô Kiều gặp Nho sinh Tô Hữu Bạch. Sau đó, Tô Hữu Bạch nhờ có người hầu gái của Hồng Ngọc là Yên Tố đã gặp mặt Hồng Ngọc và hẹn ước kết duyên. Nhân một chuyến ngao du, Tô Hữu Bạch lại gặp cháu của Bạch Thái Huyền là Lư Mộng Lê, hai người rất tâm đầu ý hợp. Sai Tô Hữu Bạch thi đỗ Tiến sĩ, bị quan Tuần phủ họ Dương ép lấy em gái y, Tô Hữu Bạch phải đổi thành họ Liễu, đỗ Tú tài để đi trốn. Liễu Tú tài gặp Bạch Thái Huyền, ông có ý muốn gả con gái là Hồng Ngọc và cháu là Lư Mộng Lê cho chàng nhưng chàng từ chối. Ngô Khuê và Bạch Thái Huyền không cùng quan điểm, Ngô Khuê thì muốn gả 2 người cho Tô Hữu Bạch, còn Bạch Thái Huyền lại muốn gả cho Liễu Tú tài. Đúng lúc ấy thì Tô Hữu Bạch đến. Câu chuyện kết thúc có hậu: viên Hàn lâm viện họ Tô được cưới cả 3 cô gái: Hồng Ngọc (tức Vô Kiều), Lư Mộng Lê và Yên Tố làm vợ. Tên câu chuyện Ngọc Kiều Lê là lấy chữ từ tên của các nhân vật trong truyện." (Thọ, pp. 270-271).
Notes
Chép tay bằng bút mực trên giấy tây năm 1972, theo bản in năm Đồng Khánh Mậu Tý (1888). Nguyên thư ghi Vĩnh Hồ tham tri Lý công soạn.(Vĩnh Hồ tức là Vĩnh Thuận, Hồ Khẩu) Hà Nội Thịnh Văn Hiệu tàng bản. Thạch Am Lưu Trương Cam Phủ cẩn chí. Cuối sách có bài bạt của Thạch Am viết năm Nhâm Thân.
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
21 x 15cm
Pages
64
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Handwritten text/ Viết tay
Imaging date
18/02/2008
hosted by ibiblio