玉花古跡傳

Ngọc Hoa cổ tích truyện

NLVNPF-0034

R.53

Creator
Anonymous
Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
富文堂藏板 • Phúc Văn Đường tàng bản
Place
[河内] • [Hà Nội]
Date
保大壬申年新刊 • 1932
Description
"Truyện thơ Nôm thể lục bát, kể lại mối tình chung thuỷ giữa Phạm Tải và Ngọc Hoa. Ngọc Hoa là con phú ông họ Trần, thông minh, nhan sắc, nhiều nơi cầu hôn nhưng chưa ưng thuận ai. Một hôm Phạm Tải là học trò nghèo đến nhà phú ông ăn xin, Ngọc Hoa thấy Phạm Tải có tướng mạo tốt bèn xin được kết duyên. Trong khi đó, Biện Điền là người độc ác, vì không lấy được Ngọc Hoa nên hắn đã tạc tượng nàng bằng vàng để dâng cho Trang Vương. Thấy Ngọc Hoa xinh đẹp Trang Vương bèn bắt Ngọc Hoa vào cung, nhưng ép buộc thế nào nàng cũng không chịu làm cung phi. Trang Vương tức giận sai bắt giết Phạm Tải. Ngọc Hoa một lòng chung thuỷ với chồng, sau khi mãn tang bèn tự tử. Xuống âm phủ, vợ chồng Ngọc Hoa kiện tội ác của Trang Vương. Vua Diêm Vương xử ném Trang Vương vào vạc dầu, Phạm Tải và Ngọc Hoa được trở về dương thế. Phạm Tải lên làm vua thay Trang Vương." (Thọ, pp. 269; cf. R.2161, R.1824).
Notes
Ngoài ra còn có một bản khác là R. 2161: 21 tờ, 18 x 12 cm, mất tờ đầu, không rõ năm in và nhà tàng bản. Bản R.1824 in năm Thành Thái thứ 17 成泰拾柒年(1905) tại Quan Văn Đường tàng bản 觀文堂藏板.
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
17 x 12cm
Pages
21
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
05/03/2008
hosted by ibiblio