文廟祀典

Văn Miếu tự điển

NLVNPF-0994

R.421

Creator
Anonymous
Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
-
Place
-
Date
-
Description
“Đầu sách không có Tựa, Bạt. Một đoạn văn đầu sách cho biết sách được sưu tập vào đầu đời Thành Thái. Nội dung: Mở đầu có tờ tâu của bộ Lễ đại ý nói tháng Năm nhuận năm nay vua giao cho quan bộ Lễ trù liệu để quy định các điều khoản nghi thức thể lễ của việc thờ cúng Văn Miếu thánh và đền Khải thánh tại Kinh đô và các tỉnh ngoài còn chưa được chu đáo. Vua sai quan bộ Lễ tra cứu điển lệ, tham khảo châm chước, đề xuất thích hợp để bàn định. Vâng ý vua, bộ Lễ quy định hết thảy các điển lệ ở Kinh ở ngoài đều rõ ràng, lấy kì tế Đinh mùa xuân năm sau là năm Kỷ Sửu Minh Mệnh thứ 10 己丑明命拾年(1829) bắt đầu thực hiện. Kê khai: Tế khí, tôn tước, tế phẩm, nhạc chương, á hiến từ, từ thần. Nghi lễ đền Khải Thánh: cũng tương tự. Các nghi lễ nhạc chương trong các cuộc lễ tại triều: Tờ tâu kê các khoản: nhạc khí (nhã nhạc, đại nhạc), nhạc chương…”
Notes
Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2004: trang 434.
Language
Hán script/ Hán
Type
Văn bản/ Text
Size
26 x 12cm
Pages
56
Condition
Tốt/ Good
Print type
Handwritten text/ Viết tay
Imaging date
25/9/2009
hosted by ibiblio