金雲翹

Kim Vân Kiều

NLVNPF-0812

R.274

Creator
阮攸

Nguyễn Du

Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
[s.n]
Place
[S.l.]
Date
[n.d.]
Description
“Sách còn đầy đủ các trang bên trong, tiếc là đã bị rách mất thông tin hầu như là quan trọng nhất đối với một văn bản Truyện Kiều: mất tờ tên sách không biết nhà tàng bản nào và khắc in năm nào. Mép sách chỉ đề 3 chữ Kim Vân Kiều 金雲翹, không có chữ “tân truyện.” Tờ cuối vẫn còn, nhưng mặt sau (68b) cũng rách mất một nửa. Câu cuối: "Mua vui cũng được mội vài trống canh," in nhầm thành: ...một vài lại 吏 canh!" Chưa các định được tên nhà tang bản và năm khắc in, tạm so một số câu với văn bản mọi người vẫn quen đọc để thấy dị biệt. Khi có văn bản nào going như thế thè những đối chiếu dưới đây có thể giúp nhận diện được văn bản này. Mở đầu văn bản đã gặp một "ca" có thể hoặc rất gây sốc: - Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau/ Chữ tài chữ mệnh khéo vờ thẹn trăng! Răng năm Gia Tĩnh 嘉靖 triều Minh/ Rằng năm đất tĩnh 坦靖 triều Minh! - Có nhà viên ngoại 員外 họ Vương/ …mãi ngoại 買外(khắc nhầm 員 thành chữ mãi 買 )... - Xuân xanh xấp xỉ đến tuần cập kê/ Xuân xanh xấp thương…(khắc nhầm chữ xỉ 齒thành chữ thương 商)… Văn bản truyện Kiều quả là vấn đề phức tạp, nhưng đến nay chưa có một công trình trình nào bao quát khảo sát cho hết các văn bản đã và hiện có. Một công trình nghiên cứu lịch sử truyện Kiều tất cần phải biết đến tất cả mọi diễn biến của quá trình lưu truyền văn bản. Bản sách này không những quá nhiều các chữ đọc nhầm khắc nhầm, lại còn không ít những câu chữ bịa tạc…tất sẽ không giúp chúng ta tìm được ngữ liệu gì cổ quý, nhưng làm cho sưu tập văn bản truyện Kiều được đầy đủ thì đó cũng là tác dụng của nó.” (Thọ, pp. 199-201).
Notes
-
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
20 x 14cm
Pages
68
Condition
Nát/ Heavily Damaged
Print type
Woodblock text/ Khắc in
Imaging date
12/06/2009
hosted by ibiblio