Hoành Phi / Đại tự

TNVNPF-HP-010

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Bức Đại tự ghi 4 chữ Hán 毓秀鐘英 Dục tú chung anh. Nghệ thuật trạm trổ tinh xảo, diềm trên dưới theo lối hoạ tiết tùng, cúc, trúc mai cách điệu; hai bên là hoa lá cuốn thư; nền trạm trổ theo lối chữ vạn cách điệu; sơn son thiếp vàng; chữ Hán Sơn màu đen. Vị trí treo trên gian bên phải điện mẫu.
Notes
Điện mẫu 殿母 – Gian bên phải. 1 bức; 4 chữ. Khắc gỗ, trạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio