Hoành Phi / Đại tự

TNVNPF-HP-003

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Bức Đại tự ghi 4 chữ Hán 大雄寶殿 Đại Hùng bảo điện (Điện báu thờ bậc Đại Hùng), được trạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng, chữ Hán Sơn màu đen. Vị trí treo trên chính điện ngôi Tam Bảo.
Notes
1 bức ; 4 chữ. Khắc gỗ, chạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng. vị trí Tam Bảo 三寶 – Gian chính điện.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio