Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-019

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện bằng chữ Hán Nôm tại vườn tháp tọa lạc bên phải Tam bảo. Chữ được đắp nổi bằng xi măng, mỗi câu 5 chữ : 真身同天地,法性等乾坤 Chân tâm đồng thiên địa, Pháp tính đẳng càn khôn.
Notes
Vườn Tháp., [Kn.]. 1 đôi ; 100 x 20 cm; Mỗi câu 5 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
2012-04-19
hosted by ibiblio