Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-015

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại – Gian chính điện Tổ đường. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; nền trang trí rồng nổi uốn lượn; Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 明心見性聞權顯實爲本覺 清淨圓通顯密現眞是菩提 Minh tâm kiến tính văn quyền hiển thực vi thể giác Thanh tịnh viên thông hiển mật hiện chân thị bồ đề
Notes
Tổ đường 祖堂 – Gian chính điện., [Kn.]. 1 đôi ; 320 x 41 cm; Mỗi câu 11 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio