Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-014

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hàng trong cùng – Gian Hậu cung toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 過現未來世夢情似有覺源無 法報應化身多相維三心體式 Quá hiện vị lai thế mộng tình tự hữu giác nguyên vô Pháp báo ứng hoá thân đa tương duy tam tâm thể thức
Notes
Gian Hậu cung – Hàng trong cùng., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 12 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio