Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-013

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
庚辰年夏月
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hàng thứ nhất – Gian Hậu cung toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 񠏊聖共推尊極樂淨񠙜真教主 諸佛同讚仰連華䑓藏大慈悲 Chúng thánh cộng suy tôn, cực lạc tịnh bang chân giáo chủ Chư phật đồng tán ngưỡng, liên hoa đài tạng đại từ bi
Notes
Gian Hậu cung – Hàng thứ hai., Canh Thìn niên hạ nguyệt 庚辰年夏月. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 12 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio