Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-012

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hàng thứ nhất – Gian Hậu cung toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 教主靈山會上飲光微笑式垂機 法王堪忍界中慶喜多文無礙辨 Giáo chủ linh sơn hội thượng ẩm quang vi tiếu thức thuỳ cơ Pháp vương kham nhẫn giới trung khánh hỉ đa văn vô ngại biện
Notes
Tam bảo 三寶 – Gian Hậu cung – Hàng thứ nhất., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 13 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio