Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-011

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hà trong gian bên trái toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 依經啟教񠍖山會上法惟心 代佛宣揚結集場中僧弟式 Y kinh khải giáo mông sơn hội thượng pháp duy tâm Đại phật tuyên dương kết tập trường trung tăng đệ thức
Notes
Tam bảo 三寶 – Tam bảo, gian bên trái, hàng trong., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 11 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
2012-04-19
hosted by ibiblio