Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-010

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hàng ngoài gian bên trái toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 壽光無量莊嚴萬德洪名眞教体 願國家增鼎盛並山河壯固千秋 Thọ quang vô lượng trang nghiêm vạn cổ hồng danh chân giáo thể Nguyện quốc gia tăng đỉnh thịnh tịnh sơn hà tráng cố thiên thu.
Notes
Tam bảo 三寶 – Tam bảo, gian bên trái, hàng ngoài., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 13 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio