Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-008

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại hàng ngoài gian chính điện toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc, mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xem dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 照七大四科開合聞思修第一義天 覽五時八教紀綱經論律眞三昧海 Chiếu thất đại tứ khoa khai hợp văn tư tu đệ nhất nghĩa văn Lãm ngũ thời bát giáo kỉ cương kinh luận luật chân tam muội hải
Notes
Tam bảo 三寶 – Gian chính điện, hàng ngoài., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 14 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio