Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-007

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại bên ngoài gian bên phải toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, nghê trong vòng tròn. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 微妙法音聞清淨此方眞教體 寂常光洞照莊嚴法界大伽蓝 Vi diệu pháp âm văn thanh tịnh, thể phương chân giáo thể Tịch thường quang động chiếu trang nghiêm pháp giới đại già lam
Notes
Tam bảo 三寶 – Gian bên phải, đôi bên trong., [Kn.]. 1 đôi ; 315 x 40 cm; Mỗi câu 12 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio