Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-006

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện tại bên ngoài gian bên phải toà Tam bảo. Diềm hai bên trạm trổ hoa văn tùng, trúc, cúc mai; đỉnh trên câu đối hình thân dơi, ở dưới trạm hình lư hương đựng đào tiên; nền trang trí chữ vạn cách điệu, xen kẽ dải mây. Chữ Hán Nôm khắc nổi sơn màu đen; thân câu đối sơn son thiếp vàng. 祈佛法永長明同日月光輝萬古 福慧甚深究竟一心不乱大慈尊 Kì Phật pháp vĩnh trường minh đồng nhật nguyệt quang huy vạn cổ Phúc tuệ thậm thâm cứu cánh nhất tâm bất loạn đại từ tôn
Notes
Tam bảo 三寶 – Gian bên phải, đôi bên ngoài., [Kn.]. 1 đôi ; 290 x 41 cm; Mỗi câu 13 chữ, chữ Hán Nôm.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11/12/2012
hosted by ibiblio