Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-005

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện trên hai cột phía trước toà Tam bảo, mặt hướng hai bên hông phải và trái, Chữ Hán Nôm đắp nổi trên nền vữa. Bốn bên viền có đắp phào vuông vắn. Nội dung mang đậm tư tưởng Phật giáo, khuyên răn mọi người vào chùa niệm Phật cứu khổ cứu nạn nhằm diệt trừ mọi dục vọng, phiền não, một lòng tịnh niệm mới có thể đạt đến cõi Phật. 入門念佛救苦度迷除欲妄 滅盡煩腦一心不乱到西方 Nhập môn niệm phật cứu khổ độ mê trừ dục vọng Diệt tận phiền não, nhất tâm bất loạn đáo Tây phương
Notes
Tam bảo 三寶 – Hai trụ trước hiên, bức hướng hai bên hông. Mỗi câu 11 chữ. Đắp nổi trên nền vữa.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
hosted by ibiblio