[黎族大宗家譜]

[Lê tộc đại tông gia phả]

TNVNPF-002

TN.147

Creator
勝嚴寺

Chùa Thắng Nghiêm

Source
Thắng Nghiêm temple / Chùa Thắng Ngiêm
Rights
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Publisher
[s.n.]
Place
清威 • Thanh Oai
Date
越南民主共和獨立自由幸福嵗在丁亥 • 1947
Description
Gia phả đại tông họ Lê tại Tỉnh Cầu Đa (nay đổi thành Hà Đông), Ứng Hoà phủ, Hoài An huyện (Sau này phân thành phủ Mỹ Đức, huyện An Đức). Nay hiệu là huyện Mỹ Đức, tổng Trinh Tiết, xã Nông Khê (xưa tên là Hoa Khê, nay đặt là thôn Nông Khê, gần với xã An Lạc, khu An Lạc). Theo như bài tựa thì thuỷ tổ của gia phả trước đây là họ Hoàng sinh được 3 người con trai là cụ Phúc Hậu, cụ Phúc Nghĩa, Phúc Nguyên. Nhánh thứ 2 là cụ Phúc Nghĩa sau khi chọn được nơi ở tốt từ đó đổi thành họ Lê. Gia phả được chia làm 3 phần chính: Phần thứ nhất là bài di chúc được viết bằng chữ Nôm; phần thứ hai là phả hệ thế thứ các đời và phần thứ ba là ghi chép: các bài văn tế của dòng họ nhân dịp lễ lớn; Bài văn cúng ngày 1 tết Nguyên đán; Bài văn cúng tạ lễ ngày 4 tết Nguyên đán; Bài văn tế thông thường có những thứ mới; Văn cúng ngày giỗ; Văn tế tiết Đông chí...
Notes
-
Language
Hán-Nôm
Type
Văn bản/ Text
Size
20 x 16cm
Pages
30
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Handwritten text/ Viết tay
Imaging date
hosted by ibiblio